Logo groene hart

De Groene Hart Runderen vindt u op onze boerderij in de prachtige Zoetermeerse Meerpolder. Deze polder is gelegen in het Groene Hart van Zuid-Holland. Op de boerderij met een oude historie, genieten de koeien van rust en ruimte om zich heen.

Zomers op het land in het malse gras en in de winter op de warme stal verzorgen wij, Sjoerd Witteman en Lisette Witteman -Verhoog, dagelijks deze bijzondere dieren. In een prachtige streek waar we allebei zijn opgegroeid en van jongs af aan hebben geleefd en gewerkt doen wij dit met liefde voor het dier en passie voor de natuur en het vlees.

De Groene Hart Runderen blijven op ons bedrijf tot ze zijn volgroeid en de beste vleeskwaliteit hebben bereikt. Wij leveren deze runderen aan diverse ambachtelijke slagers in en rond het Groene Hart. Deze slagers hebben regelmatig contact met ons en zijn zeerbetrokken bij het Groene Hart Rund.

Moosfotografiefamilieshoot05303072022 

“Op een duurzame en diervriendelijke manier een eerlijk en vertrouwd stukje rundvlees van constante en uitstekende kwaliteit produceren, in evenwicht met het milieu en behoud van de natuur.”

Door op ons bedrijf openheid en inzicht in de bedrijfsvoering te geven en zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en eisen van mens en dier, zijn wij ervan overtuigd dat we de slagers en de consument een eerlijk en vertrouwd stukje vlees van uitstekende en constante kwaliteit bieden!

Op ons bedrijf doen wij ook mee aan de bescherming van de weidevogels in het Groene Hart. We doen dit in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Wijk en Wouden.

De kievit, grutto, tureluur, scholekster, slobeend en kuifeend zijn soorten die bij ons in de Meerpolder broeden. Als één van de weinige bedrijven in deze polder laten wij een gedeelte van de landerijen in het voorjaar met rust. De rustperiode is vanaf april tot en met juni en dat betekent dat het land niet bewerkt wordt en er geen koeien grazen. Op deze manier krijgen de weidevogels de meeste kans om te broeden en hun kuikens groot te brengen.

Op de landerijen waar onze koeien grazen en waar we de maïs telen, beschermen we de weidevogelnesten tegen vertrappen en tegen de werkzaamheden door machines. We hebben al jaren een vaste groep vrijwilligers die zich tijdens het broedseizoen voor de vogels inzetten.